dot crawlpunktide roomamine Liitvideo juures esinev artefakt, mis väljendub punktide näivas roomamises kahe tugeva värvikontrastiga ala vahelisel piiril. Punktide roomamist põhjustab vilets kammfilter, mis ei suuda teineteisest täielikult eraldada heleduse- ja värvisignaali