TVoD (True Video on Demand)tõeline nõudevideo Terminit "tõeline nõudevideo" kasutatakse siis, kui tahetakse teha vahet nõudevideol ja "peaaegu nõudevideol"