syndication (1)



sündikeerimine Sündikaadiks ühinenud ajakirjades ühe ja sama sisu ühekorraga avaldamine