syndication (1)sündikeerimine Sündikaadiks ühinenud ajakirjades ühe ja sama sisu ühekorraga avaldamine