portmapperpordivastendi Serverprogramm, mis teisendab TCP/IP protokolli pordinumbrid RPC programminumbriteks. Kui RPC server käivitub, siis annab see pordivastendile teada, mis numbriga porti ta kuulab ja milliste numbritega programme serveerib. Enne, kui klientarvuti saab kutsuda mingit RPC programmi numbrit, peab ta võtma ühendust pordivastendiga ja saama sealt teada pordinumbri, kuhu RPC paketid tuleb saata