RCP (Remote Copy Protocol)kaugkoopiaprotokoll Protokoll ja UNIX’i utiliit failide kopeerimiseks üle Ethernet’i võrgu. Sarnanaeb FTP protokollile, kuid kasutab autentimiseks hosts.equiv meetodit