benchmark (1)reeper Mõõtmisteks kasutatav referentspunkt. Termin pärineb maamõõtmisest, kus reeperiks nimetatakse kohtkindlale kivialusele kinnitatud metallplaati, mille asukoht ja kõrgus on täpselt välja mõõdetud. Kui on vaja mõõta mingi teise punkti asukohta, siis pole enam vaja iga kord teha kulukaid absoluutmõõtmisi, piisab võrdlemisest reeperi(te)ga. Näit. veetaseme kõrgust mõõdetakse Eestis Kroonlinnas asuva reeperi (nn Kroonlinna nulli) järgi