benchmark (2)reeper Arvutustehnikas nimetatakse reeperiks reeperprogrammi(de) käitamise tulemust antud masinal. Ühe ja sama programmi käitamine erinevatel arvutitel võimaldab võrrelda nende arvutite jõudlust. On välja töötatud rida spetsiaalseid programme, mille abil saab väga täpselt testida ühe arvuti, ühe klient-serversüsteemi või ühe tehingutöötluse süsteemi jõudlust. Suurema arvutivõrgu kui terviku jõudluse täpne testimine on aga praktiliselt võimatu.

Jõudlustestide kasutamine on ainus võimalus objektiivselt võrrelda näiteks erinevate protsessorite jõudlust. Sageli arvatakse ekslikult, et mida suurem on protsessori taktsagedus, seda kiiremini arvuti töötab. Tegelikult sõltub protsessori jõudlus peale taktsageduse suuresti ka selle arhitektuurist, sisseehitatud vahemälu suurusest jt. teguritest. Näiteks 2 GHz taktsagedusel töötav AMD Athlon XP protsessori jõudlus on sama suur kui Intel Pentium 4 protsessori oma taktsagedusel 3 GHz ning 1 MB L2 vahemäluga 3 GHz Pentium 4 töötab sama kiiresti kui 512 KB L2 vahemäluga 3,4 GHz Pentium 4