hook (1)haakuma, kinnituma Arvutiviirused haakuvad katkestuste, programmide ja opsüsteemi osade külge niisamuti nagu tõveviirused raku külge. Nagu tõveviirused, nii ka arvutiviirused kasutavad selleks haake. Alles pärast haakumist saab arvutiviirus alustada programmide sisse tungimist samuti nagu tõveviirus rakkudesse sisenemist.

Verbina tuleks terminit "hook" enamasti tõlkida "nakatama"