intercept (1)pealt kuulama Telefonikõnet, andmesidet vms salaja jälgima ja/või salvestama