intercept (2)kinni püüdma Arvutiviirust avastama ja kahjutuks tegema