PPS (Packets Per Second)paketti sekundis Kohtvõrgu töö efektiivsuse mõõtühik. Arvutivõrkudes edastamiseks jagatakse andmed pakettideks (kaadriteks) ning need varustatakse lähte- ja sihtaadressidega. Võrguseadmete (jaoturid, sillad, ruuterid ja kommutaatorid) jõudlust mõõdetakse sellega, kui mitu paketti need suudavad sekundis edastada