IDL (Interface Definition Language)liidesemäärangukeel Keel objektiliideste kirjeldamiseks nende nimede, meetodite, parameetrite, sündmuste ja tagastustüüpide abil. Kompilaator kasutab seda informatsiooni, et genereerida binaarkoodi andmete liigutamiseks arvutite vahel. Microsoft’i liidesemäärangukeele COM IDL kompilaatorit nimetatakse MIDL compiler. MIDL genereerib nii tüübiteeke kui proksi- ja jupatskoodi parameetrite komplekteerimiseks COM-liideste vahel