stub (2)fiktiiv Objektorienteeritud programmeerimises stereotüüppakett, mis sisaldab ainult teise paketi avalikke osi