analog dataanaloogandmed Analoogsignaali kujul edastatavad või salvestatavad andmed. Praktiliselt kõik tegelikus elus ettetulevad signaalid (andmed) on algselt analoogsignaalid ja alles pärast analoogkujul registreerimist teisendatakse need digitaalkujule. Näit. mikrofoni väljundil on helisignaal analoogkujul ja vinüülplaadile see ka salvestatakse analoogkujul, kuid laserplaadile salvestamiseks teisendatakse helisignaal eelnevalt digitaalkujule