SVF (Simple File Verification)Kontrollsumma vorming, mis kasutab failide tervikluse kontrollimiseks CRC32 algoritmi.

SFV puuduseks on asjaolu, et see pole krüptograafiliselt turvaline. Nimelt on lihtne tekitada uus fail, mille kontrollsumma ühtib originaalfaili kontrollsummaga ja saata originaali asemel see uus fail. Küll aga aitab SFV hästi juhuslike faili ülekandel tekkinud vigade avastamisel. Mõni muu räsifunktsioon, näit. SHA512, on palju turvalisem, kuid selle kasutamiseks on vajalik teise turvalise sidekanali olemasolu kontrollsummade edastamiseks