DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine)digitaalne pildistamine ja side meditsiinis Ameerika Radioloogiakolledži ja Üleriigilise Elektriseadmetootjate Assotsiatsiooni (ACR-NEMA) poolt välja töötatud standard sidepidamiseks meditsiiniliste digikaamerate ja muude süsteemide vahel. Standardis on defineeritud:
  • protokollistik seadmetevaheliseks andmevahetuseks üle võrgu
  • neile protokollidele vastav käskude ja nendega seotud informatsiooni süntaks ja semantika
  • salvestusteenuste ja -seadmete komplekt
  • spetsiaalne failivorming ja meditsiiniline kataloogistruktuur, et hõlbustada ligipääsu ühiskasutusega salvestusseadmetes hoitavatele piltidele ja nendega seotud informatsioonile
Standard ühildub ISO võrguside referentsmudeliga ja selles kasutatakse objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid