memory controllermälukontroller Keskprotsessori ja süsteemimälu vaheline liides, harilikult spetsiaalne mikroprotsessor. Kõige üldisemalt on mälukontrolleri ülesandeks vastavalt keskprotsessorilt saadud käskudele leida mälust vajalikke andmeid ja toimetada need protsessorisse ning salvestada andmeid protsessorist mällu