interconnectionsidumine Telekommunikatsioonifirma võrgu ühendamine sellele firmale mittekuuluvate seadmete ja rajatistega. See võib tähendada nii antud võrgu ühendamist teise firma võrguga kui ka võrgu ühendamist klientidele kuuluvate seadmetega.

USA-s tähendab sidumine kahe võrgu (näit. fikstelefonivõrgu ja mobiiltelefonivõrgu) ühendamist võrguliikluse vahetamise eesmärgil. Euroopa Liidus on võrkude sidumine rohkem ärilise iseloomuga ja seadusandlus sunnib suuri monopoolseid sidefirmasid pakkuma väiksematele konkurentidele võimalust kasutada oma infrastruktuuri monopoliga sarnaste teenuste pakkumiseks. Mõlemal juhul on seadusandja eesmärgiks konkurentsi tihendamine telekommunikatsiooniturul