color wheel (1)värviring Värvusõpetuses ring, mis koosneb üksteise kõrvale paigutatud lähedaste spektrivärvide sektoritest, alustades violetsest (lühima lainepikkusega nähtav valgus) ja lõpetades punasega (pikima lainepikkusega nähtav valgus). Et ringi otsad saaks kokku ühendada, on lisatud fuksiinpunane (magenta), mis ei ole spektrivärv, vaid on punase ja violetse segu. Newtoni värviringil oli ainult 7 spektrivärvi, fuksiinpunase lisas sümmeetriat ja harmooniat taotlev Goethe.

Erinevatele värvusruumidele vastavad värviringid erinevad üksteisest selle poolest, kui laia sektori iga värv enda alla võtab ehk teisiti öeldes, millised värvid on diametraalselt teineteise vastas (on teineteise komplementaar- ehk täiendvärvid).


CMY värviring