brokermaakler Isik või ettevõte, kes on vahendajaks müüja ja ostja vahel. Börsimaakleri erialaks on aktsiad, võlakirjad jt. Investeeringud