back officetagaruum Üldnimetus ettevõtte allüksustele, mis ei suhtle klientidega ja kus toimub ettevõtte põhitegevus (juhtimine, tootmine, varustamine, personalihaldus, arendus jne). Nimetus tuleb sellest, et traditsiooniliste ettevõtete klientide ja partneritega suhtlemiseks mõeldud allüksused paigutati tavaliselt tänava äärde ja kõik muud allüksused tahapoole