front officeeesruum Üldnimetus ettevõtte allüksustele, mille ülesandeks on suhtlemine klientidega