front office applicationeesruumirakendus Rakendusprogramm, mille põhifunktsiooniks on suhtlemine klientidega (näit. tellimuste vastuvõtt) ja kliendisuhete haldus

Mitte segi ajada eeskomponendiga

Vt. ka back office application