MTU (Maximum Transmission Unit)maksimum-ülekandeühik Arvutivõrkudes paketi maksimaalne suurus baitides, mida sideprotokolli mingi kiht võimaldab edasi saata. MTU suurus võib olla fikseeritud (näit. Ethernet’is on see 1500 baiti), kuid see võidakse kindlaks määrata ka iga sideseansi alguses (näit. punkt-punkt jadaühenduste puhul on see tavaline).