SPA (Single Page Application)üheleherakendus Veebirakendus, mis jookseb täielikult klientarvuti veebilehitsejas ning mille kirjutamiseks kasutatakse harilikult HTML’i, JavaScript’i ja CSS’i. Skriptikeelena võib JavaScript’i asemel kasutada ka näit. VBScript’i, kuid siis töötab rakendus ainult MS Internet Explorer’is