server-side scriptingserveripoolne skriptimine Selliste interaktiivsete veebirakenduste loomise tehnoloogia, kus on vaja kasutada serveris paiknevaid ressursse (näit. andmebaase). Serveriskriptid töötavad serveris ja genereerivad vastavalt kasutajapoolsele sisendile HTML-lehti, mis saadetakse tagasi brauserile. Serveriskriptide lähtekoodi pole üle veebi võimalik näha.

Serveripoolseks skriptimiseks kasutatava skriptikeele valik sõltub serveri opsüsteemist ja veebiserveritarkvarast. Näit. Windows’i serverites kasutatakse nn. ASP-tehnikat, kus skriptikeeleks on VBScript (võib olla ka JScript), Linux’i serverites aga PHP’d või Perl’i

Vt. ka client-side scripting