compression (2)kompressioon, kokkusurumine Analoog-helisalvestusel muusika või kõne dünaamilise diapasooni vähendamine sel viisil, et helitugevuse suurenedes võimendi võimendustegurit vähendatakse ja vastupidi. Nõrkade helide puhul tuleb võimendust suurendada selleks, et helisignaali tase ületaks magnetlindi omamüra (kahina) taset ning tugevate helide puhul tuleb võimendust vähendada selleks, et vältida magnetlindi viimist magnetilisse küllastusse ja sellest tingitud helimoonutusi. Teisiti öeldes - kompressioon on helisalvestusel vajalik sellepärast, et magnetlindi dünaamiline diapasoon on harilikult märksa väiksem kui salvestatava heli dünaamiline diapasoon