fuzzy checksumhajus kontrollsumma Tekstistringi puhul kontrollsumma, mis ei ole mitte kogu stringi kontrollsumma, vaid sellest stringist leitud regulaaravaldiste kontrollsumma