telco (telephone company)telefonifirma, sidefirma Telefoni- ja andmesideühendusi pakkuv firma, mis omab ja opereerib abonente kohalike keskjaamadega ühendavaid liine