reserved memorykinnismälu IBM PC arvutites aadressivahemik 640-1024 kB, mis on reserveeritud BIOS’i, videokaartide ja laiendkaartide tarbeks. Sõltuvalt konfiguratsioonist võib osa sellest aadressiruumist olla kasutamata ning sel juhul võib seda kasutada EMS või UMB