PDF (Probability Density Function)tõenäosuse tihedus Funktsioon, mis väljendab tõenäosuse jaotust integraalkujul ning mille kohta kehtivad järgmised tingimused:
1) f(x) on kõikjal suurem kui null või võrdne nulliga
2)

Kui tõenäosuse tihedus f(x) on antud, siis saab välja arvutada, kui suure tõenäosusega P jääb suurus x mingisse vahemikku [a,b]. Olgu a=2,4 ja b=2,7, siis: