LocalhostProgramm, mille abil saab partnervõrkudes kasutada virtuaalset failisüsteemi üle BitTorrent protokolli