non-descriptornondeskriptor Deskriptori sünonüüm või peaaegu sünonüüm. Näit. tõlketerminite andmebaasi puhul otsustatakse, milline sünonüümidest lugeda eelistatavaks ja valitakse see deskriptoriks, ülejäänud sünonüümidest saavad nondeskriptorid