key server (1)võtmeserver Krüptograafias server, kus hoitakse avalikke võtmeid teistele kasutamiseks