linear predictionlineaarne prognoosimine, lineaarprognoosimine Matemaatiline meetod, mis võimaldab ennustada ajas diskreetselt muutuva signaali tulevasi väärtusi lineaarselt sõltuvatena eelmistest väärtustest. Digitaalses signaalitöötluses nimetatakse lineaarset prognoosimist lineaarseks prognooskodeerimiseks