kerningkerning Trükiasjanduses tähendab kerning tähtedevahelise kauguse reguleerimist, tavaliselt selle vähendamist. Teatud tähekombinatsioonide nagu WA, MW, TA ja VA puhul näeb kirjapilt parem välja, kui nende vahekaugus muuta normaalsest väiksemaks. Elektronkirjastamise puhul võimaldavad kerningut ainult kõige täiuslikumad küljendusprogrammid