security alert messageturvahoiatus Ekraanile ilmuv teade, mis hoiatab võimaliku turvariski eest, näit. informeerib kasutajat e-postiga saabunud viiruse või ussi eest või annab teada, et HTTPS turvaprotokolli kasutava veebisaidi sertifikaat on aegunud