CNA (Computer Network Attack)võrgurünne Tegevus, mille eesmärgiks on arvutivõrkudes ja võrguga ühendatud arvutites leiduva informatsiooni või arvutite ja võrkude endi rikkumine, hävitamine või ligipääsmatuks muutmine