binary transferbinaaredastus, kahendedastus Programmide, piltide jm mittetekstiliste andmete edastus üle võrgu

Vt. ka ASCII transfer