ASCII transferASCII-edastus ASCII kodeeringus tekstiliste andmete edastus üle võrgu

Vt. ka binary transfer