pulse modulation (1)impulssmodulatsioon Kandevsignaalina kasutatava impulsijada moduleerimine informatsiooniga. Moduleerida võib impulsside amplituudi, faasi, paigutust ja kestust