pulse modulation (2)impulssmodulatsioon Kandevlaine moduleerimine impulssidega, näit. impulssradaris