differential encodingdiferentsiaalkodeering Digitaalsignaali kodeerimismeetod, mille puhul signaali väärtust 0 või 1 esindab mitte signaali mingi parameetri absoluutväärtus, vaid selle parameetri väärtuse muutus võrreldes eelmise väärtusega. Diferentsiaalkodeeringu näiteks on diferentsiaalne faasimodulatsioon, mille puhul signaali väärtus on määratud mitte kandevlaine faasi absoluutväärtusega, vaid faasi muutusega eelmise väärtuse suhtes. See võimaldab vastuvõtupoolel loobuda teadaoleva faasiga tugisignaali kasutamisest