multiple accesshulgipöördus Arvutivõrkudes ja traadita võrkudes kanalipöördusmeetodi sünonüüm, st meetod, mis võimaldab mitmel sama füüsilise meediumiga ühendatud terminalil üle selle andmeid edastada, jagades omavahel meediumi andmeedastusvõimsust

Vt. ka CDMA, CSMA, CSMA/CA, CSMA/CD, DS-CDMA, FD-CDMA, FDMA, S-CDMA, TD-CDMA, TDMA, W-CDMA