MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)metall-oksiid-pooljuht väljatransistor, MOP-transistor Väljatransistor, mille paisuelektrood on metallist, selle all on oksiidist isolaator ja kanal on pooljuhtmaterjalist. Nimetus on ajalooline, sest tänapäeval kasutatakse paisu valmistamisel metalli asemel harilikult polükristalset räni (ingl. k. polysilicon). Peaaegu kõik kasutusel olevad väljatransistorid on MOP-tranistorid, sest ränioksiid SiO2 on seni teadaolevaist parim materjal paisu ja kanali vahelise isolaatori tarvis.