IGFET (Isolated Gate Field-Effect Transistor)isoleeritud paisuga väljatransistor Kui nimetus MOSFET tähistab selliseid väljatransistore, kus paisu ja kanali vahelise isolaatorina kasutatakse ränioksiidi, siis nimetus IGFET on üldisem ja peab silmas võimalust kasutada isolatsioonikihina ka muid ühendeid, näit. räni oksinitriidi