MIMO (Multiple Input Multiple Output)mitu sisendit - mitu väljundit Mitme saatja ja mitme vastuvõtja (mitme saate- ja vastuvõtuantenni) kasutamine nii saate- kui vastuvõtupoolel. See võimaldab kaht asja - tõsta andmeedastuskiirust ja suurendada saatja ja vastuvõtja vahelist kaugust. Termineid "sisend" ja "väljund" kasutatakse siin ebatavalisel viisil. Kui tavaliselt nimetatakse sisendiks kohta, kus signaal siseneb seadmesse ja väljundiks kohta, kus signaal väljub seadmest, siis siin mõeldakse sisendi all signaali "sisenemist" eetrisse ja väljundi all signaali "väljumist" eetrist, st "sisend" ja "väljund" ei kuulu siin seadmete, vaid eetri juurde.

Traadita kohtvõrgu standard IEEE 802.11n kasutab seda meetodit, et tõsta 802.11a ja 802.11g andmeedastuskiirus 54 Mbit/s vähemalt kahekordseks (108 Mbit/s)