DER (Distinguished Encoding Rules)Kodeerimismeetod digiallkirjastamist või olemasoleva digiallkirja verifitseerimist vajava andmeobjekti, näit. X.509 sertifikaadi kodeerimiseks. DER on rahvusvaheline standardprotokoll, mis on saadud X.509’ga defineeritud piirangute rakendamisel BER kodeeringutele