CCS (100 Call Seconds)Telefoniliikluse mõõtühik, vastab 100 kõnesekundile. Üks tund telefoniliiklust ühel liinil võrdub 36 CCS ehk 1 erlangile