CLI (Calling Line Identification)helistaja tuvastamine Kõnet alustava tarbija telefoninumbri edastamine kõnet vastuvõtvale tarbijale.